Koenzym Q10 na pomoc proti parodontóze

Image00003Koenzym Q10 na pomoc proti parodontóze

Stále větší část lidské populace, zejména pak starších osob, trpí zánětlivým onemocněním dásní a tzv. závěsného aparátu zubu zvaným parodontitida (nebo také parodontóza či lidově paradentóza). Prvotní příčinou tohoto onemocnění je bakteriální povlak zubů, který se na nich při nedostatečné či nesprávné ústní hygieně hromadí a proniká do gingiválních chobotů, tedy pod dáseň obklopující zub. Činností bakterií dochází k postupné destrukci vazivové tkáně v okolí zubních kořenů a v pozdějším stadiu i alveolů (výstupků) čelistní kosti, které obepínají kořeny zubu. Bakteriální antigeny pronikají stále hlouběji do závěsného aparátu zubů a způsobují zánět, který prozrazuje zejména krvácení dásní. Pokud se onemocnění dále zhoršuje, dochází obvykle i k zasažení kostní tkáně. Ta se postupně deformuje a ze závěsného aparátu se začnou uvolňovat zuby. Pokud nedojde k účinnému léčení, dochází ke ztrátě postiženého chrupu.

 

Pokračující zánět dásní bývá také příčinou zvýšeného rizika bakteriální migrace z ústní dutiny do dalších tělesných tkání – to znamená, že zanedbaná ústní hygiena může výrazně podporovat vznik závažných plicních, srdečních a jiných onemocnění. Aby se předešlo vzniku nebo dalšímu zhoršování paradontózy, je nutné přísně dodržovat zásady hygienické péče o ústní dutinu. Protože parodontóza je bakteriálně-zánětlivé onemocnění, její průběh je také silně závislý na vlastnostech imunitního systému, který by měl mimo jiné též likvidovat bakterie a tlumit zánětlivé procesy v našem těle.

Co na to koenzym Q10?

Koenzym Q10 (ubichinon) je látka podobná vitamínům, která v těle působí na buněčné úrovni. Je součástí buněčného metabolismu a má zásadní důležitost pro nepřetržitou tvorbu adenosintrifosfátu ATP - hlavního zdroje buněčné energie, která se uvolňuje uvnitř buněk. Koenzym Q10 také zvyšuje propustnost buněčných membrán a jeho redukovaná forma tzv. ubichinol působí jako silný antioxidant rozpustný v tucích. Při studiích na zvířatech se prokázalo, že koenzym Q10 výrazně zvyšuje fagocytární aktivitu a podporuje tvorbu antičástic, likvidujících bakterie. Klinické studie potvrdily, že koenzym Q10 výrazně přispívá k tvorbě některých typů lymfocytů (bílých krvinek) a tím posiluje imunitní schopnosti organismu.

Švédská studie

Švédští výzkumníci M. Nylander, J. Weiner a M. Norlund jsou autory zajímavé studie, která byla provedena se 60 nekuřáky ve věku průměrně 60 let. Všichni se společně vydali do Kalamaty v jižním Řecku, kde se ubytovali ve stejném hotelu a jedli stejnou hotelovou stravu, převážně rostlinného původu. Skupinu tvořily osoby s dobrým zdravotním stavem a celkem dobrým chrupem. Měly však menší problémy s krvácením dásní jako počátečním stadiem paradontózy.

Sedmnáct z nich začalo denně užívat 30 mg koenzymu Q10 v želatinových kapslích se sójovým olejem po dobu 10 dnů a dalších devatenáct osob užívalo stejným způsobem 100 mg koenzymu denně. Zbývajících dvacet čtyři osob tvořilo kontrolní skupinu, která brala pouze placebo (neúčinnou látku). Krvácivost dásní pokusných osob byla měřena vždy na začátku a na konci jídla. Po 10 dnech byly odběry vyhodnoceny a získány údaje o tom, jak se změnila krvácivost dásní v jednotlivých skupinách od počátku pokusu. V kontrolní skupině došlo ke statisticky nevýznamnému poklesu krvácivosti, ve skupině, která užívala 30 mg denně se krvácivost snížila o 30 % a ve skupině 100 mg dokonce o 85 %.

Koenzym Q10 – nový rozměr péče o ústní dutinu

Skutečnost, že koenzym Q10 snižuje krvácivost dásní a snižuje riziko parodontózy byla prokázána i v řadě dřívějších studií. Rozvoj paradontózy velmi závisí na úrovni hygienické péče o ústní dutinu a imunitních schopnostech organismu, které klesají s věkem. Proto je třeba provést ještě řadu dalších studií, než bude přesně stanovena role koenzymu Q10 v profylaxi a terapii paradontózy u osob všech věkových skupin. Náklady na tento výzkum se určitě vyplatí, protože parodontóza je jednou z nejrozšířenějších bakteriálně-zánětlivých chorob na světě.

Ing. Ivan Mach, CSc.